Thứ năm, ngày 04/03/2021

Tin tức trong ngành

Tiến tới Đại hội Đảng bộ TTXVN nhiệm kỳ 2020-2025: Không ngừng đổi mới thông tin quốc tế đối nội


(04/08/2020 11:48:45)

Tổng giám đốc Nguyễn Đức Lợi và các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Ban biên tập tin Thế giới nhiệm kỳ 2020-2025

Đặc điểm của Đảng bộ cơ sở Ban biên tập tin Thế giới (BTTTG)  thuộc Thông tấn xã Việt Nam là luôn có sự biến động về nhân sự do nhiều đảng viên được cử đi thường trú nước ngoài hoặc kết thúc nhiệm kỳ công tác ở nước ngoài về sinh hoạt tại Đảng bộ. Bên cạnh đó, việc hằng ngày tiếp xúc với nhiều nguồn tin phương Tây, thông tin trái chiều về các vấn đề khu vực và quốc tế đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, bản lĩnh vững vàng để xử lý thông tin chuẩn xác, đúng định hướng, không trở thành “cánh tay nối dài” cho các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta cũng như ảnh hưởng tới quan hệ giữa Việt Nam và các nước.
 
Đổi mới phương thức tác nghiệp
 
Nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm sát sao của Đảng ủy TTXVN, Đảng ủy Ban BTTTG đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Thông tin quốc tế của Ban BTTTG tiếp tục khẳng định thế mạnh so với các cơ quan báo chí khác, cả về mảng thông tin phổ biến cũng như thông tin báo cáo, tham khảo. Nhờ có sự đổi mới tư duy và phương thức tác nghiệp nên thông tin đã có sự cải thiện rõ rệt về chất lượng và số lượng; tính cạnh tranh cũng như hiệu quả kinh tế báo chí được nâng cao.
 
Phương thức tác nghiệp được đổi mới theo phong cách của báo chí hiện đại: khi có sự kiện đột xuất, bất ngờ, ngay lập tức các biên tập viên thực hiện “Breaking news”, sau đó liên tục cập nhật diễn biến tình hình, cuối ngày có các bài tổng hợp, phân tích, bình luận về những sự kiện quan trọng diễn ra trong ngày.
 
Ban tiếp tục tăng cường các bài phân tích, bình luận chuyên sâu về các vấn đề quốc tế, đồng thời liên hệ với thực tiễn tình hình Việt Nam. Số lượng bài phân tích, bình luận trên hai chuyên mục Theo dòng thời sựTiêu điểm trong ngày đã tăng hơn 200% (từ khoảng 180 lên hơn 400 bài/năm), được nhiều báo trong và ngoài ngành khai thác sử dụng. Riêng trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19, Ban BTTTG phát gần 60 bài chuyên sâu.
 
Thông tin quốc đối nội không chỉ tập trung vào các vấn đề chính trị mà mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như thể thao, văn hóa, xã hội, khoa học-công nghệ, môi trường, biến đổi khí hậu… làm cho bản tin ngày càng đa dạng và hấp dẫn. Nhiều chủ đề thông tin về những lĩnh vực, vấn đề ở nước ngoài mà Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm cũng được triển khai hiệu quả.
 
Các bản tin thời sự quốc tế hằng ngày và các chuyên mục phát sóng hằng tuần trên Kênh truyền hình Thông tấn (Vnews) ngày càng chuyên nghiệp với sự tham gia tích cực của phóng viên các CQTT ngoài nước, đặc biệt là các chuyên gia, học giả tại địa bàn. 
 
Sự phối hợp với các CQTT ngoài nước ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng thông tin, phản ánh góc nhìn sinh động, thuyết phục của phóng viên TTXVN tại địa bàn. Sự hiện diện của các phóng viên TTXVN ở nước ngoài trên các bản tin quốc tế ngày càng rõ nét; số lượng bài viết do các CQTT ngoài nước thực hiện không ngừng tăng với chất lượng ngày càng cải thiện.
 
 Thông tin báo cáo, tham khảo tiếp tục phát huy ưu thế với nhiều bài phân tích chuyên sâu có chất lượng, góp phần phục vụ hiệu quả các cơ quan nghiên cứu cũng như hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Nhiều bản tin tham khảo của Ban BTTTG được chọn cung cấp cho các kỳ Hội nghị Trung ương khóa XII.
 
Trong bối cảnh doanh thu từ các sản phẩm in của ngành có xu hướng  giảm mạnh, đặc biệt trong giai đoạn bùng phát dịch COVID-19, doanh thu từ các bản tin, chuyên đề tháng của Ban tiếp tục giữ vững, thậm chí còn tăng.
 
Đảng bộ cơ sở Ban BTTTG hiện có gần 80 đảng viên, sinh hoạt tại 3 chi bộ trực thuộc (chiếm 2/3 tổng số công chức, viên chức của đơn vị).
 
Ban BTTTG có nhiệm vụ thực hiện các sản phẩm thông tin: Tin Thế giới, Tin nhanh, Tin tham khảo, Tài liệu tham khảo đặc biệt, Báo cáo tham khảo nội bộ, Tin tham khảo nội bộ, Dư luận thế giới về Việt Nam, Chuyên đề tháng, Các vấn đề quốc tế; thực hiện một số chương trình truyền hình gồm: các bản tin thời sự quốc tế hằng ngày, chương trình bình luận “Thế giới 360 độ”“Điểm báo quốc tế”.

Công tác đảng đi vào nền nếp
 
Đảng ủy Ban BTTTG đã có sự đổi mới về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nêu bật được vai trò của cấp ủy trong mọi mặt công tác của đơn vị, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong tình hình mới, xây dựng các chi bộ và Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
 
Đảng ủy đặc biệt chú trọng việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; việc phổ biến, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên ngày càng sinh động, hấp dẫn và hiệu quả, gắn với công việc của đơn vị. Nội dung sinh hoạt chi bộ thực chất, đi vào những vấn đề cụ thể, thiết thực. Cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí đứng đầu cấp ủy, đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công việc, là tấm gương để quần chúng học tập, noi theo.
 
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Ban BTTTG đã kết nạp 18 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra. Đảng ủy cũng đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể có nhiều hoạt động sôi nổi, góp phần quan trọng vào việc tạo dựng khối đoàn kết của đơn vị.
 
Nâng cao hiệu quả thông tin
 
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Ban BTTTG đặt ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm tạo bước đột phá, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả thông tin, đồng thời nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng.
 
Về thông tin phổ biến, tăng cường thông tin mang tính phát hiện, đa dạng hóa cách thức thể hiện theo xu hướng báo chí hiện đại, triển khai thực hiện một số loại hình thông tin mới như báo chí dữ liệu, ứng dụng công nghệ trong dịch thuật nhằm tăng năng suất lao động.
 
Phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Luận Thuỳ Dương tại trường quay Chuyên mục Thế giới 360 độ

Phối hợp chặt chẽ với các CQTT ngoài nước, đơn vị thông tin trong ngành tổ chức tốt các tuyến thông tin trọng điểm, có sự kết nối chặt chẽ giữa thông tin quốc tế và thông tin trong nước, được thể hiện dưới dạng thông tin đa phương tiện trên các báo điện tử của ngành để tăng độ lan tỏa và hiệu quả thông tin.
 
Về thông tin báo cáo, tham khảo, thực hiện các báo cáo đột xuất và chuyên sâu về các vấn đề khu vực và quốc tế, chú trọng thông tin nhận định và dự báo tình hình. Nghiên cứu cơ cấu lại một số bản tin tham khảo trên cơ sở đánh giá nhu cầu của khách hàng, đồng thời tính đến việc ra thêm sản phẩm thông tin mới.
 
Cùng với công tác thông tin, Đảng ủy Ban BTTTG tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; phát huy sức mạnh đoàn kết, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn, đạo đức cho cán bộ, đảng viên.
 
Đảng bộ Ban BTTTG quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, không ngừng đổi mới, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đoàn Tuyết Nhung - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban biên tập tin Thế giới
Nội san Thông tấn số 7/2020

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Đảng ủy TTXVN triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (04/08/2020 11:28:42)

Hoạt động công đoàn cần gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành (04/08/2020 11:27:45)

44 tác phẩm của TTXVN được trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI  (04/08/2020 10:37:26)

Hội nghị thi đua yêu nước các cơ quan thường trú khu vực phía Bắc (04/08/2020 10:31:34)

Đồng hành cùng ngành Ngoại giao hoàn thành tốt công tác thông tin đối ngoại  (31/07/2020 10:31:08)

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI: TTXVN giành 7 giải Nhất (29/07/2020 10:40:50)

TTXVN triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 (27/07/2020 17:54:44)

Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020): Tuổi trẻ Thông tấn và các hoạt động tri ân, về nguồn (27/07/2020 11:48:58)

Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020): Dâng hương tưởng niệm các nhà báo liệt sỹ TTXVN (27/07/2020 11:30:22)

Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020): Hội cựu chiến binh tri ân các thương binh, liệt sỹ (27/07/2020 11:30:13)