Thứ bảy, ngày 21/05/2022

Bản tin văn bản Pháp luật

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 15 ngày 18/4/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN


(19/04/2022 08:16:44)

Xin mời bấm vào ảnh để xem nội dung:

Phòng Tổng hợp - Pháp chế
Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TTXVN

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 14 ngày 12/4/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (12/04/2022 13:44:02)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 13 ngày 04/4/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (04/04/2022 11:13:28)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 12 ngày 28/3/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (28/03/2022 09:54:00)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 11 ngày 21/3/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (21/03/2022 08:43:26)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 09 ngày 07/3/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (14/03/2022 10:43:47)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 10 ngày 14/3/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (14/03/2022 10:11:55)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 08 ngày 28/02/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (28/02/2022 13:50:43)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 07 ngày 22/02/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (21/02/2022 15:30:40)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 06 ngày 14/02/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (14/02/2022 14:05:03)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 05 ngày 07/02/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (07/02/2022 14:06:24)