Chủ nhật, ngày 20/06/2021

Bản tin văn bản Pháp luật

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 22 ngày 07/6/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN


(07/06/2021 10:48:01)

Bấm vào đây:

Phòng Tổng hợp - Pháp chế
Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TTXVN

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 21 ngày 31/5/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (31/05/2021 14:52:25)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 20 ngày 24/5/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (31/05/2021 14:50:08)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 19 ngày 17/5/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (17/05/2021 16:41:26)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 18 ngày 10/5/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (10/05/2021 11:10:00)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 17 ngày 04/5/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (04/05/2021 17:12:39)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 16 ngày 26/4/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (26/04/2021 16:50:07)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 15 ngày 19/4/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (19/04/2021 13:45:47)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 14 ngày 12/4/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (12/04/2021 10:15:08)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 13 ngày 05/4/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (05/04/2021 14:06:11)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 12 ngày 29/3/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (29/03/2021 09:20:44)