Thứ tư, ngày 12/08/2020

Bản tin văn bản Pháp luật

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 26 ngày 06/7/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN


(06/07/2020 10:09:38)

Bấm để xem

Phòng Tổng hợp - Pháp chế
Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TTXVN

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 25 ngày 29/6/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (30/06/2020 15:17:05)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 24 ngày 22/6/2020 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật - Thông tấn xã Việt Nam (23/06/2020 10:03:55)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 23 ngày 15/6/2020 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật - Thông tấn xã Việt Nam (16/06/2020 09:54:32)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 22 ngày 08/6/2020 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật - Thông tấn xã Việt Nam (09/06/2020 15:06:03)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 21 ngày 01/6/2020 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật - Thông tấn xã Việt Nam (02/06/2020 15:06:28)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 20 ngày 25/5/2020 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật - Thông tấn xã Việt Nam (27/05/2020 09:27:32)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 19 ngày 18/5/2020 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật - Thông tấn xã Việt Nam (19/05/2020 14:40:49)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 18 ngày 11/5/2020 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật - Thông tấn xã Việt Nam (13/05/2020 14:31:34)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 17 ngày 04/5/2020 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật - Thông tấn xã Việt Nam (04/05/2020 15:04:25)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 16 ngày 27/04/2020 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật - Thông tấn xã Việt Nam (28/04/2020 10:30:15)