Thứ ba, ngày 09/08/2022

Bản tin văn bản Pháp luật

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 35 ngày 06/9/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN


(07/09/2021 15:25:31)

Bấm vào đây:

Phòng Tổng hợp - Pháp chế
Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TTXVN

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 34 ngày 01/9/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (01/09/2021 08:39:19)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 33 ngày 23/8/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (25/08/2021 09:56:29)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 32 ngày 16/8/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (18/08/2021 08:29:19)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 31 ngày 09/8/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (10/08/2021 11:00:53)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 30 ngày 02/8/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (02/08/2021 13:37:16)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 29 ngày 26/7/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (26/07/2021 14:20:17)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 28 ngày 19/7/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (19/07/2021 15:06:07)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 27 ngày 12/7/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (12/07/2021 15:58:48)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 26 ngày 05/7/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (05/07/2021 10:40:30)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 25 ngày 28/6/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (28/06/2021 16:00:08)