Thứ ba, ngày 25/01/2022

Bản tin văn bản Pháp luật

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 51 ngày 27/12/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN


(27/12/2021 13:37:24)

"Xin mời bấm vào đây để xem nội dung"

Phòng Tổng hợp - Pháp chế
Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TTXVN

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 50 ngày 20/12/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (20/12/2021 14:00:42)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 49 ngày 13/12/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (13/12/2021 13:39:17)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 48 ngày 06/12/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (06/12/2021 11:16:07)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 47 ngày 29/11/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (29/11/2021 15:09:24)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 46 ngày 22/11/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (22/11/2021 15:44:40)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 45 ngày 15/11/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (15/11/2021 10:29:15)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 44 ngày 09/11/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (09/11/2021 08:34:41)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 43 ngày 02/11/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (02/11/2021 08:45:26)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 42 ngày 25/10/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (25/10/2021 15:59:37)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 41 ngày 18/10/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (18/10/2021 14:52:30)