Thứ bảy, ngày 15/06/2024

Thông tin đồ họa

Từ 1/7/2023: Công chức, viên chức loại A3 hưởng lương như thế nào?


(11/07/2023 15:41:06)

Dưới đây là chi tiết mức lương của công chức, viên chức loại A3 từ ngày 1/7/2023.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Từ 1/7/2023: Công chức, viên chức loại A1 hưởng lương như thế nào? (11/07/2023 15:40:53)

Từ 1/7/2023: Công chức, viên chức loại A0 hưởng lương như thế nào? (11/07/2023 15:40:44)

Từ 1/7/2023: Công chức, viên chức loại C hưởng lương như thế nào? (11/07/2023 15:40:39)

Từ 1/7/2023: Công chức, viên chức loại B hưởng lương như thế nào? (11/07/2023 15:40:33)

Từ ngày 1/7/2023, thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình (11/07/2023 15:40:26)

Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang” (20/06/2023 14:20:08)

Từ 15/6/2023: Áp dụng Quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm thủ tục hành chính “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (20/06/2023 14:20:02)

Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở (15/06/2023 09:21:54)

Giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo: Phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ mỗi năm (15/06/2023 09:21:50)

Giai đoạn 2021 đến quý I/2023: Hà Nội đã bãi bỏ 1.584 thủ tục hành chính (15/06/2023 09:21:46)