Chủ nhật, ngày 19/05/2024

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Số ký hiệu 102/TCCB
Ngày ban hành 22/03/2023
Người ký Đỗ Mạnh Chiến
Trích yếu Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại.
Cơ quan ban hành Ban Tổ chức Cán bộ
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 103/TCCB - Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch - Tài chính (23/03/2023 14:29:47)

Văn bản số 105/TCCB - Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng TTXVN. (28/03/2023 10:36:04)

Văn bản số 0/0 - Phòng chống bệnh cúm A/H5N1 (16/03/2023 16:13:06)

Văn bản số 16/TB-KHTC - Thông báo về việc giao Quỹ nhuận bút hỗ trợ NSNN cho các đơn vị dự toán trực thuộc TTXVN năm 2023 (09/03/2023 10:33:49)

Văn bản số 180/TB-TTX - Thông báo về việc triệu tập Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động TTXVN năm 2022. (28/02/2023 15:18:54)

Văn bản số 70/TB-TTX - Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phát động thi đua năm 2023. (28/02/2023 15:16:06)

Văn bản số 60/TCCB - Công văn về việc làm báo cáo thành tích trong phong trào thi đua năm 2022. (22/02/2023 10:16:23)

Văn bản số 138/TTX-KHTC - Công văn về việc báo cáo thực hiện Luật THTKCLP trong năm 2022 và xây dựng Chương trình THTKCLP năm 2023. (20/02/2023 14:58:09)

Văn bản số 14/TTX-KHTC - Công văn về việc báo cáo nhu cầu thay thế ghế ngồi làm việc. (20/02/2023 14:51:40)

Văn bản số 41/TCCB - Công văn về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2022. (06/02/2023 15:48:30)