Thứ năm, ngày 23/05/2024

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 50/HD-CĐTTX
Ngày ban hành 29/04/2022
Người ký Võ Tuấn Anh
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covit-19"
Cơ quan ban hành Công đoàn Thông tấn xã
Loại văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăng


Văn bản số ĐUTTX-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 05 năm 2022 (29/04/2022 11:24:03)

Văn bản số 410-KH/ĐU - Kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 (05/05/2022 12:25:29)


Văn bản số 51/CĐTTX - Kế hoạch phát động thi đua cao điểm 40 ngày triển khai Chương trình "01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covit- 19" (06/05/2022 09:30:09)

Văn bản số 34/KH-CĐTTX - Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXIV công đoàn Thông tấn xã Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. (29/04/2022 10:48:54)

Văn bản số 402-TB/ĐU - Thông báo Hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2022 (25/04/2022 09:50:57)

Văn bản số 206-QĐ/ĐU - Quyết định phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi, bổ sung) (25/04/2022 17:05:16)

Văn bản số 396-CV/ĐU - V/v triệu tập dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Kết luận, Quy định Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII (18/04/2022 15:40:00)

Văn bản số 397-CV/ĐU - Về việc triệu tập dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. (18/04/2022 15:41:15)

Văn bản số 395-CV/ĐU - V/v triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2022 (19/04/2022 11:31:20)

Văn bản số 391-CV/ĐU - V/v dự Hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác quý I năm 2022 (15/04/2022 10:28:10)