Thứ bảy, ngày 15/06/2024

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 771-KH/ĐU
Ngày ban hành 23/11/2023
Người ký Vũ Việt Trang
Trích yếu Về việc triển khai thực hiện Kết luận số 57-KH/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăng


Văn bản số 770-KH/ĐU - Về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII (27/11/2023 09:38:03)


Văn bản số 178/CĐTTX - Hướng dẫn Tổng kết công tác công đoàn, và hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng công đoàn năm 2023 (23/11/2023 09:49:24)

Văn bản số 736-CV/ĐU - Về việc triệu tập Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2023 (17/11/2023 10:04:56)

Văn bản số 759-KH/ĐU - Về việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2023 (13/11/2023 15:24:41)

Văn bản số 120-CV/UBKT - Về việc báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (10/11/2023 16:59:20)

Văn bản số 758-CV/ĐU - Về việc triệu tập dự Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” (08/11/2023 17:02:06)

Văn bản số ĐUTTX-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 11 năm 2023 (01/11/2023 17:30:02)

Văn bản số 743-CV/ĐU - Về việc phổ biến, quán triệt Quy định số 124-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 04/10/2023 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị (18/10/2023 09:28:26)

Văn bản số 738-CV/ĐU - Về việc hướng dẫn kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (17/10/2023 10:37:15)

Văn bản số 737-CV/ĐU - Về việc triệu tập dự hội nghị thông tin chuyên đề “Văn hóa chính trị và vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên cơ quan báo chí trong tình hình mới” (12/10/2023 15:36:12)