Thứ bảy, ngày 15/06/2024

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 73/HD-CĐTTX
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Võ Tuấn Anh
Trích yếu Hướng dẫn tham gia cuộc thi tìm hiểu "Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động"
Cơ quan ban hành Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 70/HD-CĐTTX - Hướng dẫn tham dự Cuộc thi trực tuyến "Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động" (08/05/2024 11:19:45)

Văn bản số ĐUTTX-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 05 năm 2024 (02/05/2024 08:49:30)

Văn bản số 889-CV/ĐU - Về việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản (16/04/2024 14:45:32)

Văn bản số 884-TB/ĐU - Thông báo về hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024 (15/04/2024 14:13:46)

Văn bản số 882-CV/ĐU - Về việc đôn đốc triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2024 (kèm Thể lệ Cuộc thi, Định hướng chủ đề tác phẩm tham gia Cuộc thi ) (09/04/2024 18:01:18)

Văn bản số 878-CV/ĐU - Về việc tuyên truyền kỷ niệm 17 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2024) (05/04/2024 08:49:45)

Văn bản số 879-CV/ĐU - Về việc triệu tập dự Hội nghị thông tin chuyên đề Quý I/2024 (05/04/2024 08:51:15)

Văn bản số 877-CV/ĐU - Về việc triệu tập dự Hội nghị Giao ban cấp ủy Quý I/2024 (05/04/2024 09:36:05)

Văn bản số ĐUTTX-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 04/2024 (01/04/2024 10:17:02)