Thứ bảy, ngày 24/02/2024

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 739-TB/ĐU
Ngày ban hành 12/10/2023
Người ký Đỗ Thị Trang
Trích yếu Thông báo về hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2023
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăng


Văn bản số 737-CV/ĐU - Về việc triệu tập dự hội nghị thông tin chuyên đề “Văn hóa chính trị và vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên cơ quan báo chí trong tình hình mới” (12/10/2023 15:36:12)


Văn bản số 735-CV/ĐU - Về việc triệu tập dự Hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác 9 tháng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 (05/10/2023 18:15:15)

Văn bản số ĐUTTX-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 10 năm 2023 (29/09/2023 17:19:28)

Văn bản số 729-CV/ĐU - Về việc phổ biến, tuyên truyền và triển khai Kế hoạch số 138-KH/ĐUK ngày 21/9/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về sưu tầm tài liệu, nâng cấp và khai thác Phòng Truyền thống, Nhà Truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (25/09/2023 11:43:16)

Văn bản số 730-KH/ĐU - Về tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề “Văn hóa chính trị và vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên cơ quan báo chí trong tình hình mới” (25/09/2023 16:20:02)

Văn bản số 727-KH/ĐU - Về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam (21/09/2023 16:19:25)

Văn bản số ĐUTTX-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 9 năm 2023 (31/08/2023 08:38:17)

Văn bản số 716-CV/ĐU - Về việc triệu tập dự Hội nghị thông tin chuyên đề chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023) (23/08/2023 16:16:51)

Văn bản số 713-CV/ĐU - Về việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (22/08/2023 10:59:45)

Văn bản số 709-CV/ĐU - Về việc triển khai Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trực thuộc đảng ủy TTXVN (11/08/2023 17:36:36)