Thứ ba, ngày 28/05/2024

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 841-CV/ĐU
Ngày ban hành 22/02/2024
Người ký Vũ Việt Trang
Trích yếu Về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 845-CV/ĐU - Về việc triệu tập Hội nghị phổ biến, quán triệt sách của Tổng Bí thư (23/02/2024 16:20:49)

Văn bản số 846-CV/ĐU - Về việc triển khai Kế hoạch Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (Cuộc thi cấp Trung ương) lần thứ Tư, năm 2024 (23/02/2024 16:23:30)

Văn bản số 842-HD/ĐU - Về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy cơ sở thuộc Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 (22/02/2024 09:38:39)

Văn bản số 129-CV/UBKT - Về việc xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (22/02/2024 14:33:23)

Văn bản số 836-CV/ĐU - Về việc triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2024 (19/02/2024 17:12:23)

Văn bản số 837-CV/ĐU - Về việc bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2023 (20/02/2024 09:37:13)

Văn bản số 834-CV/ĐU - Về việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới (07/02/2024 11:04:43)

Văn bản số 832-CV/ĐU - V/v tham gia, tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII (06/02/2024 15:07:01)

Văn bản số 825-CV/ĐU - Về việc xây dựng chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 (02/02/2024 14:20:55)

Văn bản số ĐUTTX-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 02 năm 2024 (02/02/2024 14:22:09)