Chủ nhật, ngày 19/05/2024

Biểu mẫu ISO

STT Tên biểu mẫu Ngày ban hành File đính kèm
1 BM 07-01a Đăng ký sử dụng phòng họp tại số 79 Lý Thường Kiệt File đính kèm
2 BM 07-01b Đăng ký sử dụng phòng họp tại số 5 Lý Thường Kiệt File đính kèm
3 BM 07-04 Phiếu báo khách nghỉ File đính kèm
4 BM 07-06 Giấy yêu cầu phòng nghỉ File đính kèm
5 BM 07-07 Phiếu khai báo nhân khẩu tạm trú File đính kèm
6 BM 08-01 Giấy yêu cầu xe File đính kèm
7 BM 08-02 Lệnh điều động ôtô File đính kèm
8 BM 13-07 Công văn yêu cầu thẩm định văn bản File đính kèm
9 BM 05-03 Mẫu báo cáo tháng đơn vị chức năng 10/04/2020 File đính kèm
10 BM 05-01 Mẫu báo cáo tháng đơn vị thông tin 10/04/2020 File đính kèm