Thứ bảy, ngày 15/06/2024

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
617/TTX-KHTC 04/06/2024 Công văn về việc thực hiện Thông tư số 28/2024/TT-BTC và Thông tư số 33/2024/TT-BTC
234/VP-THKTPC 04/06/2024 Công văn về việc báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
307/TCCB 16/05/2024 Công văn về việc xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế năm 2025.
376/KT-TTX 13/05/2024 Công văn về việc đăng ký sử dụng tài khoản trên trang tin nguồn news.vnanet.vn
360/TTKT 06/05/2024 Công văn về việc lấy ý kiến hợp tác Cốc Cốc
475/KH-TTX 06/05/2024 Kế hoạch thông tin thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP về ngành thủy sản.
249/TCCB 17/04/2024 Công văn về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng trung hạn ở nước ngoài năm 2024 theo Kết luận số 39.
423/KH-TTX 17/04/2024 Kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2024.
155/BTK 17/04/2024 Thông báo lịch trực, ra báo, bản tin, dịp 30/4 và 1/5 năm 2024.
39/QĐ-TTX 04/04/2024 Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thuộc Thông tấn xã Việt Nam.