Thứ hai, ngày 17/06/2019

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
116/QĐ-TTX 25/02/2019 Quyết định v/v công nhận và chuẩn y danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích công tác của các tập thể và cá nhân của Thông tấn xã Việt Nam năm 2018
42/TB-VP 20/02/2019 Thông báo v/v nộp Danh mục Hồ sơ, Tài liệu thực có vào lưu trữ cơ quan.
43/TB-VP 20/02/2019 Thông báo kế hoạch kiểm tra kết thúc hồ sơ năm 2018 và mở hồ sơ hiện hành năm 2019.
01/QĐ-TTX 23/01/2019 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dụng tại Thông tấn xã Việt Nam.
66/KH-TTX 23/01/2019 Kế hoạch bảo vệ cơ quan Tết Kỷ Hợi 2019.
23/TCCB 23/01/2019 Công văn v/v nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018
02/QĐ-TTX 23/01/2019 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dung chữ ký số, chứng thư số tại Thông tấn xã Việt Nam.
29/KH-TTX 14/01/2019 Kế hoạch thực hiện các chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2019 của TTXVN.
22/TTX-TCCB 07/01/2019 Công văn v/v tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
1228/KH-TTX 05/01/2019 Kế hoạch triển khai công tác pháp chế của Thông tấn xã Việt Nam năm 2019