Thứ sáu, ngày 18/01/2019

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1028/KH-TTX 09/11/2018 Kế hoạch thông tin giải bóng đá vô địch Đông Nam Á - AFF Cup 2018.
1013/HĐPBGDPL 06/11/2018 Công văn v/v báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.
337/VP 05/11/2018 Công văn v/v đăng ký in thêm lịch, sổ tay năm 2019.
338/VP 05/11/2018 Công văn v/v đăng ký cấp lịch Bloc, lịch bàn và sổ công tác năm 2019.
329/VP 01/11/2018 Công văn v/v cung cấp thông tin liên hệ công tác của Ban phụ trách Văn phòng.
319/TB-VP 26/10/2018 Thông báo lịch khám sức khỏe cho cán bộ nhân viên trong cơ quan.
00/TB-VP 19/10/2018 Thông báo thanh lý tài sản
310/VP 19/10/2018 Công văn v/v kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, nhân viên.
889/TB-TTX 04/10/2018 Thông báo Hội nghị các cơ quan thường trú trong nước năm 2018.
17/QĐ-TTX 19/09/2018 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của Thông tấn xã Việt Nam.