Thứ sáu, ngày 22/03/2019

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
382/BTK 07/12/2018 Công văn v/v thông báo lịch trực, ra báo, bản tin dịp Tết Dương lịch & Nguyên đán 2019 (hạn trước ngày 19/12/2018).
1129/TTX-KHTC 07/12/2018 Công văn v/v góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (gửi các đơn vị trong cơ quan, B1, B2; trừ các đ/v có tên sau: VP Đảng ủy, TT. Tin học, Ban Kiểm tra, Ban TCCB, VP Công đoàn, TT. Phát triển truyền thông, TT. Hợp tác quốc tế thông tấn, TT. Bồi dưỡng nghiệp vụ thông tấn, Công ty In-Thương mại)
552/TCCB 05/12/2018 Công văn v/v tặng quà nhân dịp ngày 22/12.
36/TTTH 04/12/2018 Công văn v/v cung cấp thông tin đăng ký chứng thư số của các tổ chức và cá nhân trong cơ quan.
397/VP-VTLT 03/12/2018 Công văn v/v đặt mua sổ đăng ký công văn đi, đến năm 2019.
135/TTPTTTTT 28/11/2018 Công văn v/v dự trù ấn phẩm TTXVN năm 2019.
386/VP-THPC 27/11/2018 Công văn v/v gửi báo cáo công tác năm 2018 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019.
1062/TTX-TCCB 20/11/2018 Công văn v/v lập danh sách đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.
365/VP-VTLT 14/11/2018 Công văn v/v đề nghị dự trù đặt báo, tạp chí trong nước năm 2019.
1035/HD-TTX 13/11/2018 Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.