Thứ bảy, ngày 23/09/2023

Giải đáp chính sách

1. Hỏi: Quy định về tiêu chuẩn của người  phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí? 2. Hỏi: Trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo trong việc đăng, phát các nội dung và thông tin do người phát ngôn cung cấp?

1. Hỏi: Những đối tượng nào được hưởng nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo in, báo điện tử? 2. Hỏi: Nhuận bút đối với tác phẩm báo in, báo điện tử được quy định như thế nào?

1. Hỏi: Đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá có những quyền và nghĩa vụ gì? 2. Hỏi: Xin hỏi dịch vụ phát thanh, truyền hình được phân loại như thế nào?


Ngày 18/5/2016, Công đoàn và Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cơ quan tổ chức giới thiệu Luật Căn cước công dân. Để bạn đọc nắm được thông tin cụ thể hơn về Luật mới này, Nội san Thông tấn xin giới thiệu một số nội dung cơ bản.