Thứ bảy, ngày 23/09/2023

Giải đáp chính sách
Hỏi: Xin cho biết những quy định mới về trả nhuận bút, thù lao theo Nghị định số 18/2014/NĐ-CP?

1. Tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng

Đây là số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc ở 28 đơn vị trong toàn ngành có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác, đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xét nâng bậc lương sớm, trước thời hạn. Trong số này có 65 trường hợp nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng; 6 trường hợp trước 9 tháng; và 66 trường hợp trước 6 tháng.

Hỏi: Xin cho biết những quy định về phát ngôn thông tin định kỳ cho báo chí cũng như trong những trường hợp bất thường, đột xuất

Hỏi: Xin cho hỏi những hành vi nào bị cấm trong hoạt động quảng cáo?

Hỏi: Theo quy định của TTXVN thì đối tượng nào được thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền phụ cấp đi đường khi nghỉ phép hàng năm ?

* Hỏi: Xin cho biết các loại hình tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ quyền tác giả? Những đối tượng naÌ€o không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả? Trường hợp tổ chức phát sóng tự làm bản sao tạm thời để phát sóng khi được hưởng quyền phát sóng thì có phải xin phép và trả tiền thù lao, nhuận bút không?