Thứ bảy, ngày 23/09/2023

Giải đáp chính sách

* Hỏi: Viên chức bị xử lý kỷ luật trong trường hợp nào? Các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật đối với viên chức? Trường hợp nào viên chức được miễn xử lý kỷ luật?

Hỏi: Xin cho biết các hình thức kỷ luật áp dụng đối với viên chức?

Hỏi: Xin cho biết thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động báo chí (in)? Trường hợp cơ quan báo chí muốn thay đổi cách trình bày tên báo, khuôn khổ, số trang, nơi in, thay đổi thời gian phát hành thì phải làm thủ tục gì?

Hỏi: Xin cho biết những nội dung thông tin phải cải chính trên báo chí? Yêu cầu về cải chính và việc đăng phát ý kiến của tổ chức, cá nhân về vấn đề này được quy định như thế nào?

Xin hỏi, các hình thức xử lý kỷ luật đối với công chức? Hình thức kỷ luật khiển trách được áp dụng đối với công chức có hành vi vi phạm pháp luật như thế nào?

Hỏi: Phóng viên hoạt động nghiệp vụ tại các đại hội, hội nghị và các buổi lễ có quyền hạn và nghĩa vụ gì?

Hỏi: Cho biết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với người lao động sau khi ốm đau?

Hỏi: Xin cho biết Viên chức là gì? Việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức được thực hiện như thế nào?

Hỏi: Xin cho biết quy định về việc cấp lại Giấy phép hoạt động truyền hình?

Xin hỏi quy định của Nhà nước về dịch vụ truyền hình trả tiền? Những đối tượng nào được thu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh?