Thứ ba, ngày 28/05/2024

Tin trong ngành

Ban biên tập tin Trong nước: Cung cấp nguồn tin dồi dào, tin cậy


(07/02/2024 09:43:13)

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo ngành và kế hoạch công tác năm 2023, Ban biên tập tin Trong nước - Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, duy trì số lượng thông tin ở mức cao, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả, khẳng định vai trò thông tin nguồn về các lĩnh vực chính trị - xã hội ở trong nước, cung cấp nguồn tin dồi dào, đáng tin cậy cho hệ thống báo chí truyền thông.

Buổi sinh hoạt chuyên đề "Tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh" của Đảng bộ Ban biên tập tin Trong nước - TTXVN tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), tháng 10/2023

Hơn 33.000 tin, bài đã được xuất bản, phản ánh phong phú, sinh động tình hình đất nước, các cấp, các ngành tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, tăng cường quan hệ đối ngoại...
 
Ban đã thông tin kịp thời, chuẩn xác các hoạt động đối nội, đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thông tin đậm nét Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII; các kỳ họp của Quốc hội, Chính phủ, các cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chương trình hành động; Đại hội Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam…
 
Ban đã thường xuyên cập nhật công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phản ánh sự quyết tâm, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm an sinh xã hội; phản ánh đậm nét các hoạt động đối ngoại quan trọng, triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ đối ngoại, tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…
 
Trong năm, Ban tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin, đổi mới thông tin thời sự theo hướng cập nhật, tăng cường thông tin chuyên đề, phân tích, bình luận, phản hồi phản bác, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc đưa thông tin lên trang Chính sách và Cuộc sống đã đi vào nền nếp, cập nhật khoảng 20.000 tin, bài và 23 chuyên đề truyền hình, góp phần đẩy mạnh truyền thông chính sách, thể hiện nỗ lực của đơn vị trong triển khai Nghị quyết của Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).
 
Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, tập thể đơn vị đã phát huy cao độ tinh thần chủ động, phối hợp hiệu quả với các đơn vị trong ngành, thực hiện tốt các tuyến thông tin trọng điểm, huy động nhiều Cơ quan thường trú (CQTT) cùng vào cuộc. Số bài viết tổng hợp, bình luận, chuyên đề, theo dòng thời sự ngày càng tăng, tạo điểm nhấn thông tin, đáp ứng yêu cầu đối nội và đối ngoại.   
 
Năm 2024, đất nước có nhiều sự kiện quan trọng, nhiều ngày lễ lớn, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng, Ban biên tập tin Trong nước kiên định mục tiêu nâng cao chất lượng thông tin nguồn, tăng số lượng thông tin ở mức hợp lý; thực hiện hiệu quả các chuyên đề “dài hơi”, tăng cường các chuyên mục: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Du lịch Việt Nam; Chung sức xây dựng nông thôn mới; Biển đảo Việt Nam; Người tốt việc tốt; Biến đổi khí hậu; Phản hồi phản bác, Văn hóa soi đường...
 
Toàn Ban tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức thông tin, kết hợp chuyên đề thông tin văn bản và thông tin truyền hình, tích hợp các loại hình thông tin và lan tỏa trên trang Chính sách và Cuộc sống, cung cấp nguồn tin chính thức, tin cậy cho hệ thống báo chí truyền thông./.

Vũ Hương Thủy - Phó trưởng ban biên tập tin Trong nước
Nội san Thông tấn Xuân 2024

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Tổng giám đốc tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam (07/02/2024 09:41:11)

Văn phòng TTXVN: Một năm nhiều nỗ lực (06/02/2024 14:32:44)

Công ty TNHH MTV ITAXA: Mùa xuân ấm áp (06/02/2024 14:31:03)

Giải Nhất cuộc thi Ảnh và Video “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2023”: Hạnh phúc được làm nghề (06/02/2024 11:44:51)

Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII: Hiểu đúng, viết đúng và trúng vấn đề (06/02/2024 11:41:32)

Thăm và chúc Tết Giáp Thìn 2024 (02/02/2024 10:19:21)

Giải Búa liềm vàng năm 2023: TTXVN được trao 5 giải thưởng (01/02/2024 23:23:28)

Hội chợ Xuân 2024 gắn kết nghĩa tình đoàn viên TTXVN (26/01/2024 15:13:50)

Tăng cường năng lực số cho đoàn viên, thanh niên TTXVN (26/01/2024 13:02:28)

Ban Chỉ đạo 35 TTXVN triển khai nhiệm vụ năm 2024 (26/01/2024 12:16:53)