Thứ ba, ngày 25/01/2022

Thông tin đồ họa

Chính sách tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội


(13/01/2022 16:05:43)

Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội đã được Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV (từ ngày 4-11/1/2022) thông qua. Theo Nghị quyết, chính sách tiền tệ sẽ tập trung giải pháp để điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ lãi suất, tiếp tục tiết giảm chi phí quản lý để phấn đấu giảm lãi suất cho vay tối thiểu 0,5-1% trong 2 năm, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, miễn giảm lãi suất... Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ tiếp tục được tái cấp vốn để cho vay trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất....


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Chính sách tài khóa hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội (13/01/2022 16:05:36)

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra (13/01/2022 16:05:28)

Lịch Nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (13/01/2022 16:05:12)

Nhìn lại một số vụ “đại án” được đưa ra xét xử năm 2021 (11/01/2022 10:15:16)

Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 (10/01/2022 10:06:23)

4 nội dung sẽ được Quốc hội khóa XV quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất (07/01/2022 17:00:58)

Từ 1/1/2022: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) chính thức có hiệu lực (07/01/2022 13:56:52)

Từ ngày 1/1/2022: Lương hưu, trợ cấp tăng tối thiểu 7,4% (07/01/2022 13:56:44)

Từ 1/1/2022, tăng mức phạt tiền đối với một số lỗi khi tham gia giao thông bằng xe ô tô (07/01/2022 13:56:34)

Từ 1/1/2022, tăng mức phạt tiền đối với một số lỗi khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe máy (07/01/2022 13:56:22)