Thứ bảy, ngày 21/05/2022

Thông tin đồ họa

Chủ động tấn công, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực


(29/04/2022 16:13:15)

Thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, với quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, khẩn trương hơn, kiên quyết, kiên trì, không ngừng, không nghỉ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động tấn công, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Phòng chống tham nhũng có những bước tiến mạnh mẽ (29/04/2022 16:13:10)

Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận (27/04/2022 08:18:43)

Thông tin về môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông mới (25/04/2022 08:17:24)

Lãnh đạo Louis Holdings và Trí Việt đã thao túng thị trường chứng khoán ra sao? (22/04/2022 14:26:53)

Thương hiệu quốc gia Việt Nam - Nâng tầm vị thế, chắp cánh bay xa (21/04/2022 08:22:54)

Một số chỉ tiêu cơ cấu lại nền kinh tế của ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (21/04/2022 08:22:48)

Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19: Biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1) (19/04/2022 16:29:06)

Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19: Thế nào được coi là F0? (18/04/2022 08:34:43)

Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19: Thế nào được coi là ca bệnh nghi ngờ? (18/04/2022 08:34:37)

Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19: F1 không phải cách ly (18/04/2022 08:34:31)