Thứ năm, ngày 20/06/2019

Tin tức trong ngành

Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam ban hành Nghị quyết về công tác thanh niên


(02/01/2019 16:43:44)

Ngày 4/12/2018, Đảng ủy TTXVN nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã ban hành Nghị quyết số 02 - NQ/ĐU về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên TTXVN nhằm chăm lo, bồi dưỡng, tạo điều kiện rèn luyện và phát huy hơn nữa vai trò, sức mạnh của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành.


Đoàn thanh niên TTXVN hiện có gần 900 đoàn viên, chiếm hơn 30% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành, trong đó có 472 đoàn viên, thanh niên có trình độ đại học và trên đại học. Đoàn viên sinh hoạt tại 38 chi đoàn, 03 đoàn cơ sở trực thuộc tại Trung tâm thông tấn quốc gia, Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam.
 
Nghị quyết nêu rõ mục tiêu: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên. Lãnh đạo đoàn viên, thanh niên thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng và đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến thực sự trong đạo đức, lối sống và hành động của thanh niên.
 
Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho thanh niên luyện rèn, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng nguồn nhân lực trẻ TTXVN có chất lượng cao. Quan tâm hơn tới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ trẻ, đủ phẩm chất và năng lực.
 
Tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên TTXVN giàu lòng yêu nước, yêu ngành, yêu nghề; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành trong tình hình mới.
 
Để thực hiện mục tiêu đó, Đảng ủy TTXVN đề ra những nhiệm vụ và giải pháp hết sức cụ thể:
 
Một là tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với thanh niên và công tác thanh niên. Đảng ủy TTXVN lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác thanh niên trong tình hình mới, coi việc lãnh đạo công tác thanh niên là nội dung hoạt động thường xuyên, là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy định kỳ làm việc với Ban thường vụ Đoàn thanh niên; yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc có chương trình, kế hoạch về công tác thanh niên.
 
Hai là nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn.   Đảng ủy quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên TTXVN thực sự vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động.    Phát huy vai trò tiên phong của cán bộ đoàn trong công tác chuyên môn và công tác Đoàn; tạo điều kiện để cán bộ đoàn tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ tổ chức hoạt động đoàn và các kỹ năng xã hội.
 
Ba là phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công tác chuyên môn, hoạt động xã hội
    
Bốn là xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển toàn diện
          
Năm là tạo sự gắn kết giữa các tổ chức đoàn thể trong giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò thanh niên. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Liên chi hội nhà báo, Hội cựu chiến binh trong công tác thanh niên. Mỗi đoàn thể, trong điều kiện phù hợp, cần có chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp hoạt động với Đoàn thanh niên.
          
Đảng ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết; căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết với các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể; định kỳ 6 tháng, một năm, sơ kết, báo cáo việc thực hiện Nghị quyết với Đảng ủy TTXVN và báo cáo tại cuộc họp giao ban cấp ủy do Đảng ủy TTXVN tổ chức.
          
Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết trong đoàn viên, thanh niên.
          
Ban Thường vụ Đoàn thanh niên TTXVN xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, chỉ đạo tổ chức đoàn trực thuộc triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ công tác đoàn hằng năm.
          
Giao Ban Dân vận Đảng ủy TTXVN theo dõi, kiểm tra, định kỳ báo cáo việc triển khai, thực hiện Nghị quyết trước Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN./.

Nội san thông tấn số 12/2018

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Hội nghị cán bộ, viên chức các CQTT phía Bắc (02/01/2019 16:36:49)

Cập nhật kỹ năng ảnh báo chí và truyền hình cho phóng viên miền Trung - Tây Nguyên (02/01/2019 16:35:18)

Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia làm việc với CQTT Phnom Penh (02/01/2019 16:33:40)

Độc đáo "phiên chợ" gây Quỹ nghĩa tình đoàn viên (27/12/2018 16:05:57)

Triển lãm ảnh “Ấn tượng Việt Nam – Trung Quốc 2018” (27/12/2018 09:24:34)

Chúc mừng Sư đoàn 304 kết nghĩa nhân ngày thành lập Quân đội (22/12)  (21/12/2018 19:26:28)

Truyền hình Thông tấn kết nghĩa với Sư đoàn 325 (21/12/2018 10:34:41)

Mang tri thức đến với trẻ em vùng cao Quảng Trị (17/12/2018 10:45:52)

TTXVN quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (06/12/2018 17:01:29)

Tiếp đoàn Hội Nhà báo Cuba (05/12/2018 10:42:55)