Thứ bảy, ngày 15/06/2024

Thông tin đồ họa

Đến năm 2030, khu vực doanh nghiệp đóng góp 65 - 70% GDP của cả nước


(10/06/2024 11:18:01)

Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 9/5/2024 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, Việt Nam đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030, Việt Nam có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó hình thành và phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, phát huy vai trò mở đường dẫn dắt các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế; khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 65 - 70% GDP cả nước, khoảng 32 - 38% tổng việc làm trong nền kinh tế, 98 - 99% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu…


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Những điểm nhấn nổi bật của Đợt I, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (10/06/2024 11:17:55)

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025: Những vật dụng không được mang vào phòng thi (07/06/2024 10:44:24)

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025: 9 vật dụng được mang vào phòng thi (07/06/2024 10:43:25)

Ngày An toàn thực phẩm thế giới (7/6): Các nguyên tắc cơ bản giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm (07/06/2024 10:42:05)

Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Phạm vi ranh giới quy hoạch (05/06/2024 16:03:01)

Người tiêu dùng có thể tra cứu nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia (05/06/2024 16:02:55)

Từ 1/6/2024: Thi bằng B2, C, D, E, F được học lý thuyết online một số môn (05/06/2024 15:59:28)

Từ 1/6/2024: Giấy phép lái xe trên VNeID là giấy phép hợp lệ (05/06/2024 15:59:23)

6 trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe từ 1/6/2024 (05/06/2024 15:40:37)

Năm 2024: Đẩy mạnh chuyển đối số quốc gia, tạo bứt phá phát triển kinh tế - xã hội (14/05/2024 14:37:34)