Chủ nhật, ngày 20/06/2021

Thông tin đồ họa

Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2021: Những điểm mới đối với thí sinh


(23/03/2021 10:18:41)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, công tác tuyển sinh năm 2021 về cơ bản giữ ổn định như năm 2020, chỉ có một số thay đổi về mặt kỹ thuật nhằm tạo thuận lợi hơn cho thí sinh


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Bảo đảm an toàn cho trẻ trên môi trường mạng (23/03/2021 10:14:43)

184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội trong cả nước (18/03/2021 14:17:23)

Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 (18/03/2021 09:21:26)

35 năm đổi mới (1986-2021): Kinh tế phát triển nhanh và bền vững (18/03/2021 09:14:19)

Những bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong phòng, chống COVID-19 (18/03/2021 09:12:13)

Lịch sử là môn thi thứ tư vào lớp 10 năm học 2021-2022 tại Hà Nội (18/03/2021 09:07:09)

Tiện ích của mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới  (18/03/2021 09:02:45)

Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 (18/03/2021 08:57:57)

Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới (18/03/2021 08:57:35)

Nguồn kinh phí thực hiện vắc xin Covid-19 (08/03/2021 16:56:10)