Thứ ba, ngày 28/05/2024

Nghiên cứu khoa học

Giá trị thực tiễn của đề tài nghiên cứu khoa học


(11/05/2016 15:33:26)

Trong năm 2015, TTXVN đã có 8 đề tài nghiên cứu khoa học (NCHK) cấp bộ được nghiệm thu với kết quả đánh giá 5 đề tài xuất sắc, còn lại đạt loại khá. Có thể nói, hoạt động NCKH của TTXVN năm đầu tiên đã đạt được thành công bước đầu.

Có được thành công đó, trước hết là do các nhóm nghiên cứu đã chọn đúng hướng đi, tập trung nghiên cứu các vấn đề trọng tâm, đảm bảo có tính ứng dụng cao trong thực tiễn hoạt động và định hướng phát triển của TTXVN như: Công tác tuyên truyền về biển đảo trong thông tin đối ngoại; mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của các cơ quan thường trú trọng điểm trong nước; đổi mới công tác bồi dưỡng phóng viên, biên tập viên, đáp ứng yêu cầu phát triển thông tin đa phương tiện; các giải pháp nâng cao chất lượng thông tin kinh tế, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; giải pháp nâng cao chất lượng tuyến tin phản hồi, chỉnh hướng, bác bỏ thông tin sai lệch trên các sản phẩm thông tin trong nước; đổi mới cách tiếp cận và truyền tải thông tin đối với đồng bào dân tộc và miền núi; chuẩn hóa cách sử dụng danh từ riêng tiếng nước ngoài trong tin tức của TTXVN hiện nay; nâng cao hiệu quả công tác phát hành các ấn phẩm báo, bản tin in trong bối cảnh hiện nay...

Để bạn đọc có cái nhìn toàn diện về hoạt động NCKH, từ số 1+2/2016, Nội san Thông tấn đã có bài viết đầu tiên của bà Nguyễn Thị Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu phát triển giới thiệu về lĩnh vực công tác này. Tiếp nối, Nội san Thông tấn sẽ lần lượt có các bài viết xoay quanh kinh nghiệm triển khai, thực hiện đề tài NCKH và đăng tải một số nội dung có tính ứng dụng của các đề tài tiêu biểu. Rất mong bạn đọc theo dõi, cùng trao đổi, góp ý kiến, góp phần đưa công tác NCKH năm 2016 và các năm tiếp theo của toàn ngành đạt kết quả tốt đẹp.

Theo Nội san Thông tấn, số 4/2016

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Bước khởi đầu cho chặng đường nghiên cứu khoa học (25/02/2016 15:55:30)