Thứ bảy, ngày 24/02/2024

Thông tin đồ họa

Mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm trồng trọt đạt trên 26 tỷ USD


(15/01/2024 10:09:09)

Mục tiêu chung của Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là phát triển trồng trọt thành ngành kinh tế kỹ thuật hoàn chỉnh, chuyên nghiệp, sản phẩm có sức cạnh tranh cao, đảm bảo an toàn thực phẩm, vững chắc an ninh lương thực quốc gia và các nhu cầu khác của nền kinh tế, gia tăng giá trị xuất khẩu; sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, phòng, chống có hiệu quả thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho nông dân... Tầm nhìn đến năm 2050, trồng trọt thành ngành kinh tế kỹ thuật hiện đại thuộc nhóm đứng đầu khu vực và thế giới…


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Mục tiêu đến năm 2030, giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 3 - 4 tỷ USD (15/01/2024 10:09:04)

Cảnh giác thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng và giả mạo QR code (15/01/2024 10:08:59)

Mục tiêu đến năm 2025: Việt Nam thuộc nhóm 50 nước đứng đầu về phát triển bền vững của Liên hợp quốc (15/01/2024 10:08:53)

Quy định mới về học phí (15/01/2024 10:08:49)

Điều kiện xác định người bị phơi nhiễm, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (14/12/2023 08:33:24)

Từ 1/12/2023, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (05/12/2023 14:56:37)

Một số điểm mới của Luật Căn cước: Thêm trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước (phần 2) (05/12/2023 14:56:32)

Một số điểm mới của Luật Căn cước: Thêm trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước (phần 1) (05/12/2023 14:56:28)

Một số điểm mới của Luật Căn cước: Bổ sung quy định về Giấy chứng nhận căn cước (05/12/2023 14:56:21)

Một số điểm mới của Luật Căn cước: Đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước (05/12/2023 14:56:17)