Thứ ba, ngày 25/01/2022

Giải đáp pháp luật

Người dân Thành phố Hà Nội đi chợ có phải quét mã QR code không?


(04/10/2021 15:41:40)

Người dân Thành phố Hà Nội đi chợ phải quét mã QR code. Theo công văn số 2962/UBND-KT của UBND Thành phố Hà Nội ban hành ngày 09/9/2021, các đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác chợ đẩy mạnh, khuyến khích việc thực hiện quét mã QR code đối với khách ra vào chợ. Trường hợp bị nghẽn mạng, khách không có thiết bị điện tử hoặc không có năng lực sử dụng quét mã QR code thì đơn vị có trách nhiệm cử người hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện hoặc khai báo trên Tờ khai sau đó cập nhật ngay lên Hệ thống theo quy định.
 


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Điều kiện hoạt động an toàn đối với người có “Thẻ Xanh COVID” và người có “Thẻ Xanh COVID (giới hạn phạm vi hoạt động)” tại Thành phố Hồ Chí Minh là gì? (04/10/2021 15:41:14)

Nhóm người nào có “Thẻ Xanh COVID” nhưng giới hạn phạm vi hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh? (04/10/2021 15:40:16)

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng điểm kiểm tra, sát hạch bằng nhau ở chỉ tiêu thăng hạng cuối cùng thì việc xác định người trúng tuyển như thế nào? (27/09/2021 14:52:32)

Viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông để dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I phải có thời gian giữ chức danh trong bao lâu? (27/09/2021 14:51:58)

Xin hỏi, tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng đối với chuyên ngành Thông tin và Truyền thông là gì? (27/09/2021 14:51:25)

Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng đối với viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông là gì? (27/09/2021 14:49:11)

Tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19 đối với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội là gì? (21/09/2021 17:10:10)

Xin hỏi, địa phương đang thực hiện giãn các xã hội thì học sinh lớp 1 có phải thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ không? (21/09/2021 17:09:40)

Những đơn vị nào được tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ? (21/09/2021 17:09:07)

Con của sản phụ nhiễm COVID-19 được hỗ trợ như thế nào? (21/09/2021 17:06:03)