Thứ ba, ngày 28/05/2024

Thông tin chung

Quyết định số 27 ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2019 đối với công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước do TTXVN là đại diện chủ sở hữu.


(02/05/2019 10:23:59)

Nội dung thông tin: