Thứ năm, ngày 07/07/2022

Bản tin văn bản Pháp luật

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 21 ngày 30/5/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN


(30/05/2022 11:05:54)

Xin mời bấm vào ảnh để xem nội dung:

Phòng Tổng hợp - Pháp chế
Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TTXVN

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 20 ngày 24/5/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (24/05/2022 15:01:38)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 19 ngày 16/5/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (16/05/2022 11:14:06)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 18 ngày 09/5/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (09/05/2022 09:29:21)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 17 ngày 04/5/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (04/05/2022 10:57:17)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 16 ngày 25/4/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (25/04/2022 10:39:17)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 15 ngày 18/4/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (19/04/2022 08:16:44)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 14 ngày 12/4/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (12/04/2022 13:44:02)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 13 ngày 04/4/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (04/04/2022 11:13:28)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 12 ngày 28/3/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (28/03/2022 09:54:00)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 11 ngày 21/3/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (21/03/2022 08:43:26)