Thứ sáu, ngày 25/09/2020

Bản tin văn bản Pháp luật

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 32 ngày 17/8/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN


(17/08/2020 09:31:00)

Bấm vào đây:

Phòng Tổng hợp - Pháp chế
Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TTXVN

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 31 ngày 10/8/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (10/08/2020 09:45:46)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 30 ngày 03/8/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (03/08/2020 10:23:41)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 29 ngày 27/7/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (27/07/2020 10:23:43)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 28 ngày 20/7/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (27/07/2020 10:11:36)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 27 ngày 13/7/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (13/07/2020 09:26:12)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 26 ngày 06/7/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (06/07/2020 10:09:38)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 25 ngày 29/6/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (30/06/2020 15:17:05)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 24 ngày 22/6/2020 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật - Thông tấn xã Việt Nam (23/06/2020 10:03:55)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 23 ngày 15/6/2020 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật - Thông tấn xã Việt Nam (16/06/2020 09:54:32)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 22 ngày 08/6/2020 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật - Thông tấn xã Việt Nam (09/06/2020 15:06:03)