Thứ ba, ngày 19/10/2021

Bản tin văn bản Pháp luật

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 38 ngày 27/9/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN


(27/09/2021 14:44:30)

Bấm vào đây:

Phòng Tổng hợp - Pháp chế
Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TTXVN

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 37 ngày 20/9/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (21/09/2021 17:04:39)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 36 ngày 13/9/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (13/09/2021 22:50:36)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 35 ngày 06/9/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (07/09/2021 15:25:31)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 34 ngày 01/9/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (01/09/2021 08:39:19)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 33 ngày 23/8/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (25/08/2021 09:56:29)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 32 ngày 16/8/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (18/08/2021 08:29:19)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 31 ngày 09/8/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (10/08/2021 11:00:53)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 30 ngày 02/8/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (02/08/2021 13:37:16)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 29 ngày 26/7/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (26/07/2021 14:20:17)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: Số 28 ngày 19/7/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - TTXVN (19/07/2021 15:06:07)