Chủ nhật, ngày 19/05/2024

Tin tức Đảng và Đoàn thể

Chi bộ Văn phòng Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung – Tây Nguyên:

Vai trò đảng viên - Sức mạnh chi bộ


(08/05/2017 10:07:37)

Phát huy vai trò tiên phong của đảng viên, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, kỷ cương, nền nếp trong sinh hoạt Đảng đã giúp Chi bộ Văn phòng Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung – Tây Nguyên nhiều năm liền được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; là một trong 80 chi bộ vừa được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tuyên dương năm 2017.

Quang cảnh Đại hội Chi bộ Văn phòng Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2015 - 2017


Chi bộ Văn phòng Cơ quan khu vực miền Trung - Tây Nguyên xác định, để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và hiện nay là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ Văn phòng Cơ quan khu vực miền Trung - Tây Nguyên luôn phát huy được sức mạnh tập thể, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Ðể có được kết quả đó, từng đảng viên trong chi bộ đã phát huy vai trò tiên phong, tích cực học tập và làm theo gương Bác.

Trong công tác tư tưởng, chi ủy xác định mục tiêu là định hướng về nhận thức, xây dựng niềm tin, thúc đẩy hành động. Thực hiện sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan, Chi ủy tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết các kỳ Đại hội XI, XII, các nghị quyết chuyên đề của Đảng… gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng” đã tạo sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, hành động bằng những việc làm cụ thể của đảng viên và quần chúng. 

Tập thể chi bộ cũng như từng đảng viên đã chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình này. Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đảng viên được chú trọng. Trong 5 năm qua, chi bộ đã có hàng chục đảng viên trong diện quy hoạch cấp ban, cấp phòng (hoặc tương đương) tham gia các lớp cao cấp lý luận chính trị và quản lý nhà nước.  

Chi ủy luôn lắng nghe, giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị của đảng viên, quần chúng về những vấn đề phát sinh trong công tác và có giải pháp phù hợp. Nguyên tắc tập trung dân chủ được vận dụng hiệu quả trong sinh hoạt chi bộ cũng như trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Các đảng viên đã phát huy tinh thần làm chủ tập thể, tính sáng tạo và ý thức trách nhiệm, tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

Chi bộ đã xây dựng các tiêu chí của người đảng viên, đó là cải tiến lề lối, phong cách làm việc khoa học; thực hiện nghiêm túc các quy chế làm việc của ngành; thực hiện có hiệu quả tiêu chí cán bộ, đảng viên “nói đi đôi với làm” và lấy hiệu quả công việc làm thước đo năng lực…

Việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) được chi ủy, đảng viên thực hiện có hiệu quả và tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Các nhiệm vụ được cụ thể hóa và thực hiện theo lộ trình. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, đề cao tinh thần tự giác, gương mẫu. 

Nguyên tắc sinh hoạt đảng, kỷ cương nền nếp sinh hoạt chi ủy, chi bộ thực hiện theo đúng Điều lệ Đảng. Hình thức sinh hoạt chi bộ được cải tiến theo hướng nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nguyên tắc tự phê bình và phê bình đảm bảo khách quan, tránh tình trạng phê bình theo kiểu tập trung phần ưu điểm, lợi dụng phê bình để lấy lòng cấp trên, hoặc trù dập vì lợi ích cá nhân. Trong việc xây dựng các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động, chi bộ thực hiện theo nguyên tắc: Lựa chọn các vấn đề cấp bách, cơ bản, cần thiết, sau đó tập trung phân tích, đánh giá thuận lợi, khó khăn; tiếp đến là tham khảo ý kiến của cán bộ, đảng viên, thực hiện soạn thảo và các bước tiếp theo để ban hành nghị quyết, chương trình hành động. 

Lễ kết nạp đảng viên mới

Công tác phát triển đảng viên mới chú trọng đến chất lượng. Trong 5 năm qua, chi bộ đã kết nạp được 13 đảng viên mới. Các đảng viên được kết nạp đều phát huy tốt năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đóng góp tích cực vào thành tích chung của cơ quan. 

Từ năm 2011 đến nay, chi bộ liên tục được công nhận là chi bộ trong sạch, vững mạnh và chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Ðây là sự ghi nhận và phần thưởng động viên cán bộ, đảng viên trong đơn vị tiếp tục phấn đấu, học và làm theo gương Bác Hồ vĩ đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 

Theo Nội san thông tấn số 4/2017

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Phát huy mạnh mẽ vai trò công đoàn trong các hoạt động của ngành (12/04/2017 15:40:55)

Thành công từ chủ trương đúng (01/03/2017 17:09:11)

Bà Merle Ratner và bức thư gửi những người cộng sản Việt Nam (20/01/2017 17:46:11)

Đảng ủy TTXVN triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017: Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng thông tin (20/01/2017 17:37:28)

Thông báo Tuyển chọn tác phẩm tham gia Giải báo chí TTXVN năm 2016 (đợt 2) (28/12/2016 16:49:39)

Vui tết Trung thu với trẻ em khó khăn (13/10/2016 09:40:28)

Nghị quyết về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thông tin đối ngoại (13/10/2016 09:32:23)

Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của tuổi trẻ (14/06/2016 14:01:39)

Công đoàn TTXVN: Thu hút qua từng hoạt động cụ thể (11/05/2016 15:07:51)

Hội chợ gây Quỹ nghĩa tình đoàn viên năm 2015: Tinh thần thanh niên đoàn kết (25/02/2016 16:20:19)