Chủ nhật, ngày 10/12/2023

Thông tin đồ họa

Việt Nam phấn đấu nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN về tốc độ tăng năng suất lao động vào năm 2030


(15/11/2023 15:15:54)

Ngày 8/11/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 1305/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030. Chương trình đề ra mục tiêu tổng quát: đến năm 2030, năng suất lao động trở thành một động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh, bền vững, tận dụng hiệu quả các cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong đó, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thúc đẩy liên kết vùng phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là các trụ cột chính.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Từ 9/11/2023, giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 4,5% lên hơn 2.000 đồng/kWh (15/11/2023 15:15:48)

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2024 (15/11/2023 15:15:40)

5 giải pháp thực hiện cải cách tiền lương đồng bộ từ ngày 1/7/2024 (15/11/2023 15:15:33)

Hà Nội quy định diện tích đỗ xe tối thiếu đối với chung cư mini (15/11/2023 15:15:26)

Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia (15/11/2023 15:15:20)

Siết chặt phòng cháy chữa cháy nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ (24/10/2023 08:53:50)

4 trường hợp được miễn lệ phí đăng ký xe cơ giới từ 22/10/2023 (24/10/2023 08:53:43)

Từ 22/10/2023, tăng lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (24/10/2023 08:53:38)

Lệ phí cấp đổi chứng nhận đăng ký, biển số từ 22/10/2023 (24/10/2023 08:53:32)

Những thay đổi khi chuyển COVID-19 từ nhóm A sang B (23/10/2023 12:02:50)