Thứ ba, ngày 28/05/2024

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Số ký hiệu 207/TCCB
Ngày ban hành 21/04/2023
Người ký Vũ Thị Quỳnh Hoa
Trích yếu Công văn về việc đăng ký chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Hoa Kỳ.
Cơ quan ban hành Ban Tổ chức Cán bộ
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 188/TCCB - Công văn về việc kế hoạch số lượng người làm việc và lao động hợp đồng năm 2023. (17/04/2023 15:31:03)

Văn bản số 09/QĐ-TTX - Quyết định phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số và triển khai năm dữ liệu (thực hiện ĐA 06) của Thông tấn xã Việt Nam năm 2023. (17/04/2023 15:28:35)

Văn bản số 101/TB-VP - Thông báo về việc phun thuốc phòng dịch bệnh mùa hè (05/04/2023 10:01:13)

Văn bản số 129/TCCB - Công văn về việc thu thập số căn cước công dân, điện thoại, địa chỉ mail phục vụ việc triển khai Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. (03/04/2023 15:51:21)

Văn bản số 102/TCCB - Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại. (23/03/2023 14:26:29)

Văn bản số 103/TCCB - Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch - Tài chính (23/03/2023 14:29:47)

Văn bản số 105/TCCB - Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng TTXVN. (28/03/2023 10:36:04)

Văn bản số 0/0 - Phòng chống bệnh cúm A/H5N1 (16/03/2023 16:13:06)

Văn bản số 16/TB-KHTC - Thông báo về việc giao Quỹ nhuận bút hỗ trợ NSNN cho các đơn vị dự toán trực thuộc TTXVN năm 2023 (09/03/2023 10:33:49)

Văn bản số 180/TB-TTX - Thông báo về việc triệu tập Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động TTXVN năm 2022. (28/02/2023 15:18:54)