Thứ ba, ngày 25/06/2024

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 417-CV/ĐU
Ngày ban hành 10/05/2022
Người ký Hà Thị Mai An
Trích yếu V/v phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 418-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 11-KL/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay (10/05/2022 15:41:27)

Văn bản số 415-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 (09/05/2022 14:34:13)

Văn bản số 416-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt Quy định số 65-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ (09/05/2022 14:35:38)

Văn bản số 414-CV/ĐU - V/v triệu tập hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII (09/05/2022 14:40:36)

Văn bản số 412-CV/ĐU - V/v triển khai Hướng dẫn tuyên truyền "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (05/05/2022 16:30:34)

Văn bản số 413-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 08-KL/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về "Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước" (05/05/2022 16:33:19)

Văn bản số 50/HD-CĐTTX - Hướng dẫn thực hiện Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covit-19" (06/05/2022 09:27:35)

Văn bản số 51/CĐTTX - Kế hoạch phát động thi đua cao điểm 40 ngày triển khai Chương trình "01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covit- 19" (06/05/2022 09:30:09)

Văn bản số ĐUTTX-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 05 năm 2022 (29/04/2022 11:24:03)

Văn bản số 410-KH/ĐU - Kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 (05/05/2022 12:25:29)