Thứ ba, ngày 28/05/2024

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu ĐUTTX-NDSHCB
Ngày ban hành 30/11/2023
Người ký không có
Trích yếu Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 12 năm 2023
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 778-CV/ĐU - Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 (01/12/2023 10:23:51)

Văn bản số 777-HD/ĐU - Hương dẫn về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam năm 2023 (29/11/2023 09:27:19)

Văn bản số 775-CV/ĐU - Về việc triệu tập hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII (29/11/2023 09:24:24)

Văn bản số 770-KH/ĐU - Về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII (27/11/2023 09:38:03)

Văn bản số 771-KH/ĐU - Về việc triển khai thực hiện Kết luận số 57-KH/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới (27/11/2023 09:39:55)

Văn bản số 178/CĐTTX - Hướng dẫn Tổng kết công tác công đoàn, và hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng công đoàn năm 2023 (23/11/2023 09:49:24)

Văn bản số 736-CV/ĐU - Về việc triệu tập Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2023 (17/11/2023 10:04:56)

Văn bản số 759-KH/ĐU - Về việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2023 (13/11/2023 15:24:41)

Văn bản số 120-CV/UBKT - Về việc báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (10/11/2023 16:59:20)

Văn bản số 758-CV/ĐU - Về việc triệu tập dự Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” (08/11/2023 17:02:06)