Thứ bảy, ngày 15/06/2024

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 834-CV/ĐU
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Đỗ Thị Trang
Trích yếu Về việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 832-CV/ĐU - V/v tham gia, tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII (06/02/2024 15:07:01)

Văn bản số 825-CV/ĐU - Về việc xây dựng chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 (02/02/2024 14:20:55)

Văn bản số ĐUTTX-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 02 năm 2024 (02/02/2024 14:22:09)

Văn bản số 478-CTr/ĐU - Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam năm 2024 (02/02/2024 14:14:38)

Văn bản số 479-CTr/ĐU - Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam (02/02/2024 14:15:42)

Văn bản số 480-CTr/ĐU - Chương trình công tác tuyên giáo năm 2024 của Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam (02/02/2024 14:16:43)

Văn bản số 481-CTr/ĐU - Chương trình công tác dân vận năm 2024 của Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam (02/02/2024 14:17:46)

Văn bản số 482-CTr/ĐU - Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam năm 2024 (02/02/2024 14:18:40)

Văn bản số 814-CV/ĐU - Về việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 15/01/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TW về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024 (18/01/2024 14:52:15)

Văn bản số 815-CV/ĐU - Về việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 139-QĐ/TW ngày 04/01/2024 của Bộ Chính trị về ban hành Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (18/01/2024 14:53:19)