Thứ hai, ngày 17/06/2019

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1207/TB-TTX 25/12/2018 Thông báo về các hoạt động của cơ quan trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán 2019
1202/TB-TTX 24/12/2018 Thông báo tổ chức Lễ trao tặng Huân chương của các nước CHDCND Lào Tặng tập thể và cá nhân Thông tấn xã Việt Nam
428/VP 19/12/2018 Công văn v/v xây dựng chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2019 của ngành.
1171/KH-TTX 18/12/2018 Kế hoạch thông tin Năm Du lịch quốc gia 2019.
87/CV-ĐTN 10/12/2018 Công văn v/v đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc thực hiện công tác chuẩn bị, tham gia hội chợ thanh niên và Gala Sắc Xuân 2019
382/BTK 07/12/2018 Công văn v/v thông báo lịch trực, ra báo, bản tin dịp Tết Dương lịch & Nguyên đán 2019 (hạn trước ngày 19/12/2018).
1129/TTX-KHTC 07/12/2018 Công văn v/v góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (gửi các đơn vị trong cơ quan, B1, B2; trừ các đ/v có tên sau: VP Đảng ủy, TT. Tin học, Ban Kiểm tra, Ban TCCB, VP Công đoàn, TT. Phát triển truyền thông, TT. Hợp tác quốc tế thông tấn, TT. Bồi dưỡng nghiệp vụ thông tấn, Công ty In-Thương mại)
552/TCCB 05/12/2018 Công văn v/v tặng quà nhân dịp ngày 22/12.
36/TTTH 04/12/2018 Công văn v/v cung cấp thông tin đăng ký chứng thư số của các tổ chức và cá nhân trong cơ quan.
397/VP-VTLT 03/12/2018 Công văn v/v đặt mua sổ đăng ký công văn đi, đến năm 2019.