Thứ sáu, ngày 18/01/2019

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
404/TCCB 12/09/2018 Công văn v/v cấp phát, cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước.
800/TTX-TCCB 07/09/2018 Công văn v/v cấp thẻ nhà báo ( trước 22/9/2018) (Kèm theo file nén mẫu bản khai).
803/TTX-TTTH 07/09/2018 Công văn v/v liên hoan truyền hình toàn ngành Thông tấn.
391/TCCB 05/09/2018 Công văn v/v đóng góp ý kiến vào dự thảo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp của TTXVN (trước 12/9/2018) (kèm theo file nén các dự thảo)
265/VP 29/08/2018 Công văn v/v mời dự lễ khai mạc và tham quan triển lãm "Tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh của các tác giả được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước năm 2016"
765/TTX-TCCB 28/08/2018 Công văn v/v tặng quà cho cán bộ hưu trí nhân dịp 73 năm ngày thành lập ngành (15/9/1945-15/9/2018).
758/TB-TTX 27/08/2018 Thông báo về các hoạt động của cơ quan trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2018.
14/QĐ-TTX 22/08/2018 Quyết định Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Thông tấn xã Việt Nam phiên bản 1.0
258/KH-VP 22/08/2018 Kế hoạch bảo vệ cơ quan trong dịp Quốc khánh năm 2018.
10/QĐ-TTX 10/08/2018 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Thông tấn xã Việt Nam.