Thứ hai, ngày 17/05/2021

Tin tức trong ngành

5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các cấp ủy đảng


(04/05/2021 15:10:10)

Ngày 7/4, tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Vũ Việt Trang, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó tổng giám đốc, thay mặt Đảng ủy, Ban lãnh đạo ngành, trình bày báo cáo nêu rõ: Năm năm qua, Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, đơn vị; hướng dẫn cán bộ, đảng viên, quần chúng xây dựng kế hoạch cá nhân; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về thực hiện Chỉ thị và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Quang cảnh hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW do Đảng ủy TTXVN tổ chức, ngày 7/4

Cấp ủy các cấp tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên các nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các hình thức phong phú, sinh động; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.
 
Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổ chức đảng hằng năm. Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị; khuyến khích, biểu dương những cách làm thiết thực, sáng tạo, đồng thời chỉ rõ những mặt còn hạn chế để kịp thời khắc phục.
 
Đảng ủy thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện Chỉ thị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của đơn vị, hằng năm sơ kết việc thực hiện Chỉ thị.
Năm năm qua, các đơn vị thông tin của TTXVN đã đăng tải hàng chục nghìn tin, bài, ảnh, phóng sự về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, giới thiệu những cách làm mới, hiệu quả, các tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác:

- Ban biên tập tin Trong nước phát hơn 2.500 tin, bài

- Ban biên tập Ảnh phát khoảng 25.000 ảnh

- Trung tâm Truyền hình Thông tấn phát hơn 1.000 tin, phóng sự, phỏng vấn

- Các tòa soạn báo đăng tải hàng chục nghìn tin, bài, ảnh, đồ họa, video

- Nhà xuất bản Thông tấn xuất bản hàng chục đầu sách về cuộc đời và sự nghiệp của Bác

- Chuyên mục Học Bác mỗi ngày do Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa thực hiện từ ngày 1/1/2017, phát sóng trên kênh Truyền hình Thông tấn với thời lượng 6 phút mỗi ngày, đã đoạt giải B Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với chuyên mục này, TTXVN trở thành cơ quan báo chí đầu tiên thực hiện định kỳ mỗi ngày một chuyên mục bằng hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Bác.

 
Quan tâm xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, Đảng ủy TTXVN đã chọn 8 tổ chức đảng theo các khối công tác để chỉ đạo điểm. Các tổ chức đảng đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc thù của đơn vị. Trong đó có việc triển khai học tập các chuyên đề hằng năm, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong từng đơn vị, góp phần giúp cán bộ, đảng viên ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tác động hiệu quả đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Việc triển khai thực hiện gắn với những vấn đề cần tập trung giải quyết của đơn vị, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tác phong công tác, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.
 
Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, xuất hiện nhiều thông tin sai lệch, trái chiều, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thông tin đã phát huy vai trò thông tin chính thống của TTXVN, đồng thời thường xuyên quán triệt, nhắc nhở cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên thực hiện nghiêm túc kỷ luật thông tin, kỷ luật phát ngôn khi tham gia mạng xã hội, không phụ họa hoặc gián tiếp phụ họa theo các luận điệu sai trái, xuyên tạc.
 
Bên cạnh đó, các đơn vị thông tin đã xây dựng các chuyên trang, chuyên đề tuyên truyền, phổ biến những mô hình mới, kinh nghiệm hay, giới thiệu các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; tăng cường thông tin thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, tích cực tham gia và đoạt nhiều giải cao tại Giải Búa liềm vàng, Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi và đoàn công tác Liên chi hội nhà báo tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ trong Khu di tích ATK Định Hóa, Thái Nguyên, ngày 22/4

Thời gian tới, toàn Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp trong thực hiện Chỉ thị. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong triển khai thực hiện chương trình công tác, kế hoạch hành động, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề nổi cộm, những khâu yếu ở đơn vị.
 
Mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng và thực hiện nghiêm túc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương. Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cơ quan, đơn vị; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
 
Tại hội nghị, Đảng ủy TTXVN đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, giai đoạn 2016-2021.
 
Đảng bộ cơ sở Văn phòng: Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phíTrong phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ cơ sở Văn phòng TTXVN là đơn vị được Đảng ủy TTXVN đánh giá cao trong thực hành tiết kiệm, với nhiều sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tiết giảm hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Đảng viên, chuyên viên, người lao động Văn phòng thực hiện cải tiến công tác điều hành xe ô tô, lồng ghép các chuyến xe cùng tuyến, cùng nhiệm vụ, cắt bỏ các chuyến xe không hiệu quả nhằm tiết kiệm nhiên liệu. Thực hiện sửa chữa nhỏ ngay tại đội, góp phần tiết kiệm chi phí sửa chữa cho ngành. Đề xuất điều chỉnh lại định mức báo chí cho các đơn vị trong ngành để tiết giảm kinh phí. Tăng cường chuyển văn bản lên mạng nội bộ, thay cho bản giấy để tiết kiệm giấy, mực in. Cài đặt phần mềm khai hải quan điện tử thay cho phương thức khai giấy, giúp tiết kiệm hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Kiểm tra việc tắt đèn và các thiết bị điện ở những khu vực không cần thiết để tiết kiệm điện năng. Lựa chọn những đơn vị cung ứng trang thiết bị văn phòng phẩm có uy tín, đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác xây dựng, thanh quyết toán công tác xây dựng cơ bản, tránh thất thoát, lãng phí cho ngành.

Các nội dung thiết thực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã giúp những người làm công tác Văn phòng nhận thức rõ hơn nội dung và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tạo sự chuyển biến trong nhận thức về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, qua đó góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Chi bộ báo điện tử VietnamPlus: Đổi mới - Lan tỏa - Hiệu quả - Uy tín, phát huy vai trò của báo điện tử đa phương tiệnVới báo điện tử VietnamPlus - TTXVN, việc học tập và làm theo Bác được thể hiện rất cụ thể, giản dị, dễ hiểu, thiết thực, gắn bó với thực tiễn của nghề báo hiện nay và với những công việc tại đơn vị.

Trong 5 năm qua, báo điện tử VietnamPlus đã luôn nỗ lực đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong báo chí, là đơn vị báo chí đầu tiên trong cả nước cho ra đời sản phẩm Mega Story, đồ họa, dòng sự kiện Timeline, ảnh 360 độ, video 360 độ, Chatbot, hay sản phẩm podcast, hướng tới các thiết bị thông minh ra lệnh bằng giọng nói. Nhiều phóng viên trẻ đã thể hiện được sự năng động, vững vàng, dám nghĩ dám làm, sẵn sàng xông pha đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì. Trong 4 năm liên tiếp, từ 2017-2020, tòa soạn VietnamPlus luôn được xướng tên trên bục cao nhất của Giải báo chí quốc gia.

VietnamPlus tạo dựng uy tín bằng việc giữ vững tính chuyên nghiệp, chuyên sâu, đổi mới, sáng tạo về báo chí, đặc biệt là tính định hướng của báo điện tử của TTXVN, duy trì vị trí dẫn đầu trong số các website thông tin chính thống tại Việt Nam.
Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH MTV ITAXA: Khoa học và dân chủ trong lao động và sản xuấtĐảng bộ và Ban lãnh đạo Công ty ITAXA luôn đề cao tác phong khoa học trong lao động và sản xuất. Thực hiện lời Bác dạy, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty luôn có kế hoạch rõ ràng, chi tiết, từ dài hạn đến ngắn hạn, dù việc lớn hay việc nhỏ, trên cơ sở điều tra, nghiên cứu chính xác, thiết thực và hiệu quả. Điều này tạo tác phong lao động riêng biệt của ITAXA: khoa học, nghiêm túc, tinh thần phục tùng kỷ luật lao động, chuyên nghiệp hóa các khâu sản xuất.

Quy chế dân chủ ở cơ sở nhiều năm qua tại Công ty ITAXA đã thể hiện được sự thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, công khai và minh bạch; tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và người lao động; thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc phù hợp với quy định của pháp luật và đạo đức xã hội. Bên cạnh đó, việc thực hiện thỏa ước lao động, đối thoại với người lao động diễn ra thường xuyên, thiết thực và không hình thức, đem lại nhiều lợi ích cũng như nêu cao tinh thần trách nhiệm của người lao động.
 

Nội san Thông tấn số 4/2021

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Kỷ niệm 46 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021): Nhà báo Trần Thanh Xuân nghị lực và ý chí kiên cường (04/05/2021 14:56:30)

Triển khai nhiệm vụ công tác Đảng quý II (04/05/2021 14:24:40)

Bản nghèo trên đỉnh núi (04/05/2021 14:22:18)

Giới thiệu kỹ năng chụp ảnh tại Bệnh viện Xanh Pôn (04/05/2021 14:21:22)

“Hãy tỉnh táo và luôn nghi ngờ” để loại trừ tin giả (04/05/2021 14:20:31)

Làm căn cước công dân gắn chip cho cán bộ, phóng viên (04/05/2021 11:27:56)

Tầm soát ung thư cho nữ công chức, viên chức (04/05/2021 11:26:57)

Tiếp đoàn công tác Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật  (27/04/2021 19:02:05)

Kỷ niệm 71 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2021): Thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên (23/04/2021 15:33:15)

Trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho các điểm trường khó khăn tại Gia Lai (20/04/2021 08:04:02)