Thứ hai, ngày 17/05/2021

Tin tức trong ngành

Ban Tổ chức - Cán bộ: Góp sức vào thành tích chung của ngành


(21/01/2020 14:33:39)

Tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức - Cán bộ

Nhờ cải tiến lề lối làm việc, phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, năm 2019, Ban Tổ chức - Cán bộ (Thông tấn xã Việt Nam) đã giải quyết khối lượng công việc lớn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành tích chung của ngành.

Một trong những việc quan trọng trong năm qua là Ban đã trình Tổng giám đốc phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Báo ảnh Việt Nam (giảm hai phòng) và ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bốn đơn vị (giảm một phòng của Cơ quan khu vực miền Trung - Tây Nguyên và một phòng của Trung tâm Tin học).

Ban cũng trình lãnh đạo ngành quyết định thành lập Phòng tin tiếng Nga thuộc Ban biên tập tin Đối ngoại nhằm triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban đã tham mưu giúp Tổng giám đốc thực hiện tinh giản biên chế, bảo đảm giai đoạn 2015-2021 giảm tối thiểu 10% số người làm việc và lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp trong ngành theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, Ban được giao làm uỷ viên kiêm thư ký Ban chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển TTXVN thành cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực quốc gia. Đây là nhiệm vụ đột xuất, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức để bảo đảm chất lượng và tiến độ của Đề án.

Ban đã trình Tổng giám đốc ký ban hành tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp của TTXVN căn cứ các văn bản hướng dẫn mới nhất của Đảng và Nhà nước; thực hiện quy trình, thủ tục trình Tổng giám đốc bổ nhiệm có thời hạn 5 công chức quản lý, 36 viên chức quản lý, 2 kế toán trưởng, 14 trưởng CQTT ngoài nước, 5 trưởng CQTT trong nước; điều động nội bộ 49 viên chức; cử 208 lượt công chức, viên chức đi công tác hoặc đi học ở nước ngoài.

Lĩnh vực chế độ chính sách cũng được Ban thực hiện kịp thời, đúng quy định. Ban đã tham mưu, thực hiện các thủ tục trình lãnh đạo ngành giải quyết chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi cho công chức, viên chức, người lao động và những đối tượng chính sách xã hội của TTXVN theo quy định. Cụ thể, đã thực hiện nâng bậc lương thường xuyên cho 345 trường hợp, nâng lương trước thời hạn vì lập thành tích xuất sắc trong công tác cho 192 trường hợp; giải quyết chế độ hưu trí cho 31 trường hợp, chế độ bảo hiểm thân thể cho 13 trường hợp, chế độ thai sản cho 34 trường hợp.

Trong năm, Ban đã trình lãnh đạo ngành cử 67 phóng viên, biên tập viên hạng III dự thi thăng hạng lên biên tập viên hạng II, phóng viên hạng II; cử 21 viên chức dự thi thăng hạng lên chuyên viên chính và 4 công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp; cử hàng trăm lượt công chức, viên chức đi bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng chức danh lãnh đạo quản lý công tác báo chí, bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo, quản lý cấp vụ...

Cùng với đó, Ban đã tham mưu lãnh đạo ngành thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời động viên công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; hoàn thành hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, nhất là trong công tác thông tin; thẩm định hồ sơ, trình Tổng giám đốc khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong các đợt thông tin lớn.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Thông tấn xã Giải phóng (12/10/1960-12/10/2020), Ban phối hợp với Cơ quan khu vực phía Nam và Cơ quan khu vực miền Trung - Tây Nguyên xây dựng báo cáo thành tích đề nghị Nhà nước phong tặng Thông tấn xã Giải phóng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” vì có thành tích đặc biệt xuất sắc thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Xuân mới đang gõ cửa từng nhà, báo hiệu một năm thật vui, thật sôi động và hiệu quả của TTXVN, trong đó có sự góp sức của công tác tổ chức - nhân sự.

Lê Quang Sơn
Số Xuân 2020

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Báo ảnh Việt Nam: Sáng tạo và khác biệt (21/01/2020 14:33:01)

Báo Tin tức: Vì thương hiệu Tin tức (21/01/2020 14:31:54)

Báo Việt Nam News: Nỗ lực làm mới không ngừng (21/01/2020 12:32:06)

Cơ quan khu vực miền Trung - Tây Nguyên: “Cánh tay nối dài” của Tổng xã (21/01/2020 10:24:47)

Báo Thể thao và Văn hóa: Một năm bơi dòng nước ngược (21/01/2020 10:23:46)

Cơ quan khu vực phía Nam: Hướng tới những dấu mốc mới (21/01/2020 10:21:41)

Trung tâm Truyền hình Thông tấn: Những dấu ấn bứt phá (21/01/2020 09:59:18)

Ban biên tập tin kinh tế: Từ những bước đi vững chắc (20/01/2020 16:36:41)

Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại: Cầu nối gắn kết các đối tác (20/01/2020 16:35:39)

Ban biên tập tin Thế giới: Diện mạo mới cho thông tin quốc tế đối nội (20/01/2020 16:34:54)