Chủ nhật, ngày 20/06/2021

Giải đáp pháp luật

Đối tượng xét tuyển công chức?


(22/02/2021 14:58:38)

Điều 10, Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định đối tượng xét tuyển công chức như sau:
1. Việc tuyển dụng công chức thông qua hình thức xét tuyển do cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định và được thực hiện riêng đối với từng nhóm đối tượng sau đây:
a. Người cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
b. Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học;
c. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.
2. Việc tuyển dụng đối với nhóm đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
 

Phòng Tổng hợp - Pháp chế
Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TTXVN

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Quy định về hình thức, nội dung và thời gian thi môn nghiệp vụ chuyên ngành trong tuyển dụng công chức? (22/02/2021 14:58:28)

Thế nào là cưỡng bức lao động, phân biệt đối xử trong lao động? (08/02/2021 11:49:59)

Xin hỏi nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động và các hình thức hợp đồng lao động? (08/02/2021 11:49:33)

Hành vi nào bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động? (08/02/2021 11:47:20)

Xin cho biết quyền và nghĩa vụ của người lao động (08/02/2021 11:47:11)

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác quản lý, sử dụng pháo (01/02/2021 14:33:17)

Xin hỏi cơ quan nào có thẩm quyền giám định tư pháp về pháo, thuốc pháo? (01/02/2021 14:33:11)

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp nào? (01/02/2021 14:33:05)

Các trường hợp được tổ chức bắn pháo hoa nổ? (01/02/2021 14:32:59)

Tiền lương làm thêm giờ đối với người lao động thêm giờ vào ngày lễ, tết được tính như thế nào? (25/01/2021 10:20:07)