Thứ bảy, ngày 21/05/2022

Thông tin đồ họa

Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra


(11/05/2022 08:22:12)

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4-10/5/2022, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 5 để thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung: (1) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. (2) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. (3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. (4) Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. (5) Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (6) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác. Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Chủ động tấn công, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực (29/04/2022 16:13:15)

Phòng chống tham nhũng có những bước tiến mạnh mẽ (29/04/2022 16:13:10)

Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận (27/04/2022 08:18:43)

Thông tin về môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông mới (25/04/2022 08:17:24)

Lãnh đạo Louis Holdings và Trí Việt đã thao túng thị trường chứng khoán ra sao? (22/04/2022 14:26:53)

Thương hiệu quốc gia Việt Nam - Nâng tầm vị thế, chắp cánh bay xa (21/04/2022 08:22:54)

Một số chỉ tiêu cơ cấu lại nền kinh tế của ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (21/04/2022 08:22:48)

Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19: Biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1) (19/04/2022 16:29:06)

Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19: Thế nào được coi là F0? (18/04/2022 08:34:43)

Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19: Thế nào được coi là ca bệnh nghi ngờ? (18/04/2022 08:34:37)