Thứ ba, ngày 28/05/2024

Thông tin chung

LẤY Ý KIẾN VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC


(05/04/2023 14:50:15)

Căn cứ khoản 10 Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc công khai tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” trên phương tiện thông tin thuộc thẩm quyền quản lý, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TTXVN lấy ý kiến đề nghị khen thưởng theo quy định trên Trang thông tin điều hành tác nghiệp của TTXVN.

DANH SÁCH
Tập thể và cá nhân được đề nghị công nhận danh hiệu thi đua
và hình thức khen thưởng cấp nhà nước năm 2022
 
I. Huân chương Lao động hạng nhất
1. Báo Tin tức
2. Báo điện tử VietnamPlus
II. Cờ thi đua của Chính phủ

 1. Ban biên tập tin Đối ngoại
 2. Báo Thể thao và Văn hóa
 3. Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam
 4. Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn
III. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 1. Ban biên tập tin Kinh tế
 2. Ban biên tập tin Thế giới
 3. Ban biên tập tin Trong nước
 4. Báo Le Courrier du Vietnam
 5. Báo ảnh Việt Nam
 6. Văn phòng TTXVN
 7. Ninh Hồng Nga, Tổng biên tập báo Tin tức
 8. Lê Thị Thanh Huyền, Trưởng ban biên tập tin Kinh tế
 
Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Ban Tổ chức – Cán bộ (Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng), địa chỉ: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội./.
 


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Quyết định giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại năm 2020 đối với Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do Thông tấn xã Việt Nam là đại diện chủ sở hữu. (28/04/2020 14:33:44)

Công văn về việc công khai thông tin về doanh nghiệp năm 2018 trên trang thông tin điện tử của ngành TTXVN. (29/05/2019 09:49:54)

Công văn về việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp năm 2018. (07/05/2019 11:50:33)

Quyết định số 27 ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2019 đối với công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước do TTXVN là đại diện chủ sở hữu. (02/05/2019 10:23:59)

Báo cáo tình hình giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2018.  (29/03/2019 10:19:26)

Báo cáo kết quả giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2017.  (29/03/2019 10:18:24)

Công văn v/v thực hiện đăng tải thông tin về doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của ngành TTXVN (29/03/2019 10:17:20)

Quyết định giám sát tài chính năm 2019 đối với công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước do Thông tấn xã Việt Nam làm đại diện chủ sở hữu. (03/01/2019 12:04:38)