Thứ ba, ngày 25/01/2022

Thông tin đồ họa

Năm 2021: Lần đầu tiên vượt mục tiêu tinh giản biên chế và giảm hàng nghìn đơn vị cấp phòng


(13/01/2022 16:05:50)

Năm 2021, lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế (10%) mà Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 07/4/2015, đồng thời giảm hàng nghìn đơn vị cấp phòng so với năm 2015 khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện…


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Chính sách tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội (13/01/2022 16:05:43)

Chính sách tài khóa hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội (13/01/2022 16:05:36)

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra (13/01/2022 16:05:28)

Lịch Nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (13/01/2022 16:05:12)

Nhìn lại một số vụ “đại án” được đưa ra xét xử năm 2021 (11/01/2022 10:15:16)

Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 (10/01/2022 10:06:23)

4 nội dung sẽ được Quốc hội khóa XV quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất (07/01/2022 17:00:58)

Từ 1/1/2022: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) chính thức có hiệu lực (07/01/2022 13:56:52)

Từ ngày 1/1/2022: Lương hưu, trợ cấp tăng tối thiểu 7,4% (07/01/2022 13:56:44)

Từ 1/1/2022, tăng mức phạt tiền đối với một số lỗi khi tham gia giao thông bằng xe ô tô (07/01/2022 13:56:34)