Thứ bảy, ngày 24/02/2024

Thông tin đồ họa

Những nội dung chính của Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV


(15/01/2024 10:09:15)

Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 15/1/2024 và dự kiến bế mạc vào sáng 18/1/2024 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Quốc hội nghỉ 1 ngày (17/1/2024) để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Tại Kỳ họp, Quốc hội xem xét, thông qua 4 nội dung, gồm: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (theo trình tự, thủ tục rút gọn); về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm trồng trọt đạt trên 26 tỷ USD (15/01/2024 10:09:09)

Mục tiêu đến năm 2030, giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 3 - 4 tỷ USD (15/01/2024 10:09:04)

Cảnh giác thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng và giả mạo QR code (15/01/2024 10:08:59)

Mục tiêu đến năm 2025: Việt Nam thuộc nhóm 50 nước đứng đầu về phát triển bền vững của Liên hợp quốc (15/01/2024 10:08:53)

Quy định mới về học phí (15/01/2024 10:08:49)

Điều kiện xác định người bị phơi nhiễm, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (14/12/2023 08:33:24)

Từ 1/12/2023, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (05/12/2023 14:56:37)

Một số điểm mới của Luật Căn cước: Thêm trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước (phần 2) (05/12/2023 14:56:32)

Một số điểm mới của Luật Căn cước: Thêm trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước (phần 1) (05/12/2023 14:56:28)

Một số điểm mới của Luật Căn cước: Bổ sung quy định về Giấy chứng nhận căn cước (05/12/2023 14:56:21)