Chủ nhật, ngày 20/06/2021

Thông tin đồ họa

Những nội dung chính của Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV


(24/03/2021 13:38:12)

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV khai mạc vào ngày 24/3/2021. Tại kỳ họp này, bên cạnh công tác xây dựng pháp luật, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội còn tập trung thời gian cho tổng kết công tác nhiệm kỳ của các cơ quan Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2021: Những điểm mới đối với thí sinh (23/03/2021 10:18:41)

Bảo đảm an toàn cho trẻ trên môi trường mạng (23/03/2021 10:14:43)

184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội trong cả nước (18/03/2021 14:17:23)

Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 (18/03/2021 09:21:26)

35 năm đổi mới (1986-2021): Kinh tế phát triển nhanh và bền vững (18/03/2021 09:14:19)

Những bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong phòng, chống COVID-19 (18/03/2021 09:12:13)

Lịch sử là môn thi thứ tư vào lớp 10 năm học 2021-2022 tại Hà Nội (18/03/2021 09:07:09)

Tiện ích của mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới  (18/03/2021 09:02:45)

Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 (18/03/2021 08:57:57)

Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới (18/03/2021 08:57:35)