Chủ nhật, ngày 28/11/2021

Giải đáp pháp luật

Những trường hợp nào dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc?


(11/10/2021 14:39:24)

Theo Khoản 1, Điều 33, Luật phòng chống ma túy năm 2021 quy định người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi thuộc một trong những trường hợp sau đây:
- Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện;
- Trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy;
- Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Người dân Thành phố Hà Nội đi chợ có phải quét mã QR code không? (04/10/2021 15:41:40)

Điều kiện hoạt động an toàn đối với người có “Thẻ Xanh COVID” và người có “Thẻ Xanh COVID (giới hạn phạm vi hoạt động)” tại Thành phố Hồ Chí Minh là gì? (04/10/2021 15:41:14)

Nhóm người nào có “Thẻ Xanh COVID” nhưng giới hạn phạm vi hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh? (04/10/2021 15:40:16)

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng điểm kiểm tra, sát hạch bằng nhau ở chỉ tiêu thăng hạng cuối cùng thì việc xác định người trúng tuyển như thế nào? (27/09/2021 14:52:32)

Viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông để dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I phải có thời gian giữ chức danh trong bao lâu? (27/09/2021 14:51:58)

Xin hỏi, tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng đối với chuyên ngành Thông tin và Truyền thông là gì? (27/09/2021 14:51:25)

Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng đối với viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông là gì? (27/09/2021 14:49:11)

Tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19 đối với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội là gì? (21/09/2021 17:10:10)

Xin hỏi, địa phương đang thực hiện giãn các xã hội thì học sinh lớp 1 có phải thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ không? (21/09/2021 17:09:40)

Những đơn vị nào được tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ? (21/09/2021 17:09:07)