Thứ bảy, ngày 15/06/2024

Thông tin đồ họa

Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2023


(11/07/2023 15:41:18)

Từ 1/7/2023, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng từ 12,5% đến 20,8% theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2023. Các quy định tại Nghị định được thực hiện từ ngày 1/7/2023.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Từ 1/7/2023 đến 31/12/2023: Thực hiện giảm 2% thuế suất thuế GTGT (11/07/2023 15:41:12)

Từ 1/7/2023: Công chức, viên chức loại A3 hưởng lương như thế nào? (11/07/2023 15:41:06)

Từ 1/7/2023: Công chức, viên chức loại A1 hưởng lương như thế nào? (11/07/2023 15:40:53)

Từ 1/7/2023: Công chức, viên chức loại A0 hưởng lương như thế nào? (11/07/2023 15:40:44)

Từ 1/7/2023: Công chức, viên chức loại C hưởng lương như thế nào? (11/07/2023 15:40:39)

Từ 1/7/2023: Công chức, viên chức loại B hưởng lương như thế nào? (11/07/2023 15:40:33)

Từ ngày 1/7/2023, thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình (11/07/2023 15:40:26)

Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang” (20/06/2023 14:20:08)

Từ 15/6/2023: Áp dụng Quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm thủ tục hành chính “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (20/06/2023 14:20:02)

Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở (15/06/2023 09:21:54)