Thứ ba, ngày 25/06/2024

Bản tin văn bản Pháp luật

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 01 ngày 02/01/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN


(04/01/2024 08:47:14)

Mời bấm vào ảnh để xem nội dung:

Phòng Tổng hợp - Kiểm tra - Pháp chế
Thường trực Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 49 ngày 18/12/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (19/12/2023 11:57:07)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 48 ngày 12/12/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (12/12/2023 08:43:01)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 47 ngày 04/12/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (05/12/2023 10:16:55)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 46 ngày 27/8/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (30/11/2023 09:30:54)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 45 ngày 20/11/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (20/11/2023 16:57:00)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 44 ngày 13/11/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (15/11/2023 14:56:50)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 43 ngày 06/11/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (07/11/2023 13:36:15)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 42 ngày 30/10/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (07/11/2023 13:28:54)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 41 ngày 23/10/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (24/10/2023 08:45:34)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 40 ngày 16/10/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (23/10/2023 10:19:56)